ببخشید اگه 2 روز دیرتر تصویر این هفته رو فرستادم. یکم این روزا سرم شلوغ شده نمی تونم به وبلاگ برسم گفتم حداقل تصویر این هفته رو براتون ارسال کنم تا یادم نرفته :)