غزه
شهری زیر آتش
شهری ویران
شهری پر از اجساد مردمان روی زمین
شهری با شب و روزای خونین
شهری پر استرس و ملتهب
شهری پر از شهید
شهری که نمیدانی صبح بلند میشوی یا نه؟
شهری با کودکان بی مادر و مادران داغدیده
شهری که تنها صلاحش شده مقاومت
شهری بدون خیابان و کوچه و کاشانه
شهری زیر تیغ جلادان صهیونیسم
شهری که توش صدای زندگی رو خفه کردن
شهری که مردمانش هیچ جان پنهایی برای محافظت از جان خود ندارند
شهری که به عنوان دشمن حقوق بشر شناخته می شود و دشمنش به عنوان مدافع حقوق بشر
شهری بلایایش اینروزها تیتر اول روزنامه ها و خبر اول رسانه ها شده
شهری که انجام هیچ بلایی توش دریغ نشده
شهری ...

به نظرتون این همه بلا که سر این مردم مظلوم اومده رو چطور میشه جبران کرد؟ چطور میشه بهشون گفت که پشتشون خیلیا واستادن؟
کار بزرگی نیست واسه حمایت از مردم غزه به خیابونا اومد و تو تظاهرات علیه متجاوزگرای اشغالی شعار داد. باید واسه ادای تکلیف و زنده که کردن حقوق انسانی تو این تظاهرات شرکت کنیم چه مسلمان و چه غیر مسلمان. این وظیفه هر انسانیه که جلوی زور و استعمار بایسته و از حق انسانها دفاع کنه.

جمعه روز قدسه
این مردم مظلوم چشم انتظارن ;)