می خوام شما رو با کارهای یکی از طراح های خلاق ویتنامی تبار به نام هوانگ نگوین آشنا کنم. تو تعریف این آقای خلاق به نوشته خودشون تو حساب کاربریشون باید بنویسم که "از لحاظ تجربه کاربری یک پسر و از لحاظ رابط کاربری یک مرد".

متاسفانه چیز زیادی واسه معرفیشون ندارم ، فقط دعوتتون می کنم کاراش رو تو این لینک ببینین ;)