طبق گزارشاتی که تو این ساعات از رسانه های مختلف شنیده شد، زلزله اینبار به جان هموطنان ایرانی در استان بوشهر آمد. خبر ناراحت کننده و تاسف برانگیزیه. نمی تونم حتی تصورش رو هم بکنم که جلوی چشمم حدود 800 کشته و زخمی باشن و من کاری جز دلسوزی و همیاری از دستم برنیاد.
نمی خوام زیاد حرف بزنم و حوصلش رو هم ندارم، فقط خواستم بگم: با تمام احترامی که به مردم شریف و دوست داشتنی جنوب کشورم دارم این حادثه تاسف بار رو به این مردم عزیز بخصوص اهالی استان بوشهر تسلیت عرض می کنم.

بیاین بار دیگه مثل حماسه انسانی و ایرانی که تو زلزله آذربایجان ثبت کردیم تا آخر پشت هموطنانمون وایستیم و آبادانی رو دوباره به دیارشون برگردونیم.
عزای تو عزای منم هست هموطن