طراحی های مجدد بسیار شایع شده اند، طوریکه طراحان تنها جهت سرگرمی و نشان دادن نسخه ایده آل خود از سرویس مورد نظر آنها را انجام می دهند. متاسفانه برخی از آنها هم بد هستند، اما این یکی نه!

Bluroon طراحی است که این طرح مفهومی مینیمالیستی رو آماده کرده، چیزی که او فقط در اوقات فراغت خود برای تفریح انجام داده است.

برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید!