سلام. این رابط کاربری جزو اون کارهاییه که در اوقات کم فراغت انجام دادم. اسمش رو هم از خودم در کردم تا یکم جددی به نظر برسه، چون رنگش فیروزه ای بود اسمش هم فیروزه گذاردم تا بهش بیاد. تازگیا هم جذب سبک طراحی متریال کودکانه شدم و اینم خیلی نزدیک به این سبکه :)

3 تا صفحه داره که می تونید تو ادامه به نظاره بنشینید

طراح : مهدی منافی