سلام

بعد تقریباً یه هفته غیبت دوباره برگشتم پیشتون. این روزا دارم رو پروژم کار می کنم ، میدونین دیگه همون پروژه دستیار ویندوز! هر از گاهی یه ایده هایی به کلم میزنه که فکرم رو مشغول می کنه.

حرفام هیچ ربطی به این پست نداشتن فقط خواستم به عنوان توئیت بگم که دارم چیکار می کنم این روزا  :)

خب ولش کنید. از این هفته اگه خدا بخواد می خوام پس زمینه های جذاب رو براتون بذارم تا برید حالش رو ببرید. این پس زمینه ها خیلی زیبا و خلاقانه و همچنین آرامش بخش هستن پس از دست دادنشون به ضررتونه. با اولین تصویر این تور شروع می کنیم.