این کتاب، جلد اول یک سه گانه بسیار مفید با موضوع طراحی UI است و به خوبی اثر متقابل بین انسان و ماشین را تعریف‌ و به شما کمک می‌کند تا شناختی عمیق در رابطه با واکنش‌های بینایی نسبت به تصاویر، متن‌ها، دیاگرام‌ها، ماژولها، جداول‌، ویدئوها و همچنین رنگ و مکان آن‌ها پیدا کنید و از سوی دیگر، بتوانید طراحی‌های اثربخشی برای نگه‌داشتن کاربر در فضای وب‌سایت انجام دهید. 


در این کتاب مبتدی‌ها می‌توانند با چگونگی اصول گشتالت برای طراحی UI مطالبی را بیاموزند و برای خوانندگان پیشرفته‌تر موضوعاتی نظیر استفاده از مزیت فضا‌های منفی، چگونگی ایجاد تعادل بین کنتراست‌ها و شباهت‌های اجزای بصری و نحوه استفاده از رنگ بر اساس احساسات مورد نظر به خوبی بررسی شده‌است. به طور کلی تمرکز جلد اول روی نظریه رنگ‌ها، فضاهای خالی و کنتراست‌ها در طراحی بصری صفحات وب است.

این سه گانه، به خوبی نکاتی از طراحی UI و مسائل روانشناختی انسانی مربوط به آن‌ها را پوشش می‌دهد، نکات قابل توجهی که در زیر به آن اشاره می‌شود وجه تمایزی برای این سه کتاب است:
  • ۲۵۰ مثال بهترین شیوه‌های طراحی صفحات وب‌سایت بر اساس اصول روانشناسی بصری.
  • ۷۰ آنالیز برای نمونه‌های موردی از شرکت‌های بزرگ در رابطه با نمونه‌های واقعی از آموزش‌های کتاب.
  • ۱۳ فصل کاربردی از مجموعه سه جلدی.
  • ۳۳ مثال بصری و آنالیزی در جلد اول از شرکت‌های معروفی مانند ؛Tumblr، Etsy، Google، Facebook، Twitter ،Medium Intercom،Bose، AIGA، zz


جلدهای 2-3 رو هم میتونید از لینک های زیر دریافت کنید:

منبع : academy.anetwork